Fundusze UE

Firma Arston Group otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Podziemek Paweł Arston”

 

Cele projektu:

 
Podziemek Paweł Arston realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu to: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Podziemek Paweł Arston”. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Planowany efekt to utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Wartość projektu wynosi: 320 446,68 zł .
 
 
Wkład Funduszy Europejskich: 320 446,68 zł .